Taakgroep Docentprofessionalisering

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) biedt MUMC+ medewerkers een gedifferentieerd aanbod bij de uitvoering van uw onderwijstaken. Het aanbod sluit nauw aan bij de eisen van de onderwijspraktijk, maar ook is er ruim aandacht voor individuele wensen. Voornamelijk wordt gewerkt in kleinschalige groepen, met interactieve en afwisselende werkvormen. Deelname aan een van de trajecten wordt in het onderwijsdossier van de FHML geregistreerd. Een aantal van deze trajecten is geaccrediteerd voor algemene bij- en nascholing voor artsen. Alle trainingen kunnen in het Engels worden aangeboden. Indien er minder dan 6 deelnemers zijn aangemeld dan zal er in principe maatwerk worden aangeboden.

More information about the Taskforse Faculty Development