Taakgroep Onderwijsontwerp en E-learning

De taakgroep ‘Onderwijsontwerp en E-learning’ is een multi-disciplinaire groep in de vakgroep Onderwijsontwikkeling & -onderzoek van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML). De missie van de taakgroep is het ondersteunen van ontwerp en innovatie van de opleidingsprogramma’s van FHML. Vanuit ons perspectief is E-learning een breed begrip en omvat het gebruik van diverse toepassingen van ICT in het onderwijs. Het kan variëren van bijvoorbeeld het gebruik van een wiki, een blended design, tot de toepassing van video clips of virtual reality om onderwijs te ondersteunen. Welk onderwijskundig ontwerp en/of welke type E-learning geschikt is, is afhankelijk van het doel. Wilt u zich richten op: betere leerresultaten, academische ontwikkeling als een integraal onderdeel van het curriculum, meer interactie tussen studenten, stimuleren van reflectie, efficiëntere inzet van docenten of afstandsonderwijs?

De taakgroep geeft advies en ondersteuning aan (individuele) docenten, studenten, blok- en curriculumplanningsgroepen en opleidingscommissies en - management. De belangrijkste activiteiten omvatten:

  • Ondersteuning van het ontwerp en de innovatie van de opleidingsprogramma's door deel te nemen aan het ontwerp en (her) ontwerp van blok- en curriculumonderwijs;

  • Advies geven over het ontwerp van opleidingsprogramma's; het type en gebruik van E-learning tools

  • De verspreiding van kennis, ervaringen en trends in de onderwijspraktijk en E-learning door workshops te geven of door digitale kanalen zoals blogs te gebruiken.

De taakgroep werkt nauw samen met de taakgroepen Docentprofessionalisering, Toetsing en Programma-evaluatie en met de Bibliotheek.

Voor meer informatie

Blog Onderwijsontwerp en E-learning: https://www.elearningfhml.nl

Kennisatelier studenten: https://www.elearningfhml.nl/kennisateliers

Gerelateerde informatie Bibliotheek:

Library+Teacher portal: http://library.maastrichtuniversity.nl/teacher

Video’s in het onderwijs: http://videum.library.maastrichtuniversity.nl

 

Contact personen Taakgroep affiliates
Peter van Rosmalen (chair) Jolien Peters
Jan Hensgens Joy Lee
Maryam Asoodar Loutong Hui
Sanne Rovers Jimmy Frerejan
Nynke de Jong Anneke van der Niet
Jeroen van Merrienboer  
Gaby Lutgens (liaison Bibliotheek)  

 

Contact informatie
E-mail: mailto: id_learning@maastrichtuniversity.nl

Universiteitssingel 60, Maastricht, N5.03