Taakgroep Programma-evaluatie

De Taakgroep Programma-evaluatie binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) heeft de volgende hoofdtaken:

 • Verschillende gremia voorzien van informatie over de kwaliteit van het onderwijs om verantwoording af te leggen over het onderwijs (accountability) en het onderwijs te verbeteren (improvement) en zo gerichte beslissingen te kunnen nemen.
 • Adviseren aan de hand van evaluatiegegevens met als doel de verbetering van het onderwijs.
 • Geven van trainingen om het gebruik van evaluatiegegevens te optimaliseren met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen en een bijdrage te leveren aan de (verdere) ontwikkeling van een kwaliteitscultuur binnen het Onderwijsinstituut FHML.


Activiteiten

 • Ontwikkeling van betrouwbare en valide instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs te meten.
 • Voorzien van informatie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijsprogramma en onderwijsrollen met als doel inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van het programma. De gebruikte instrumenten zijn voornamelijk vragenlijsten (5 punt Likert schalen). De respondenten zijn voornamelijk studenten. Open vragen en interviews worden gebruikt om specifiek inzicht te krijgen in elementen van het programma dat verbetering behoeft.
 • Verschillende gremia binnen de faculteit voorzien van evaluatiegegevens van het onderwijs (bijv. interne reviews of accreditatie).
 • Advisering en training van coördinatoren, docenten en studenten op het gebied van het gebruik van evaluatiegegevens ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur.
 • Onderzoek doen naar de rol van interne kwaliteitszorg en het gebruik van evaluatiegegevens.
 • De activiteiten vinden plaats binnen de verschillende medische (regulier, International Track Medicine en Arts Klinisch Onderzoeker), gezondheidswetenschappelijke en biomedische opleidingen.

 

Projecten

 • Training studenten
  Bij de training voor studenten staat feedback voor docenten centraal (in samenwerking met de Taakgroep Docentprofessionalisering). De training is bedoeld voor studenten en gaat in op het geven van feedback aan docenten, bijvoorbeeld na het observeren van een college, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
 • Workshop staf
  Workshop bedoeld voor staf en studentleden van de Opleidingscommissies. Het doel van de workshop is om staf en studenten om te leren gaan met evaluatiegegevens en het verbeteren van het onderwijs. 

 

Samenstelling Taakgroep Taken
 Jill Whittingham  verantwoordelijk voor gezondheidswetenschappen en biomedisch curriculum (bachelor en master) en overstijgende zaken (taakgroepvoorzitter)
 Renée Stalmeijer  verantwoordelijk voor gezondheidswetenschappen en biomedisch curriculum (bachelor en master) en overstijgende zaken (taakgroepvoorzitter)
Rachelle Kamp verantwoordelijk voor medisch curriculum (bachelor) 
Ineke Wolfhagen verantwoordelijk voor algemeen inhoudelijk en onderzoek met betrekking tot kwaliteitszorg
Diana Dolmans verantwoordelijk voor algemeen inhoudelijk en onderzoek met betrekking tot kwaliteitszorg
Diana Riksen data-analyst
Paul Gransbergen data-analyst
Daniëlle Moonen secretariaat
Mariska Berends secretariaat

 

Contactgegevens Taakgroep Programma-evaluatie
E-mail: prog-eval-fdg@maastrichtuniversity.nl

Bezoekadres
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Vakgroep O&O, Taakgroep Programma-evaluatie
Universiteitssingel 60, Maastricht, kamer N4.04

Postadres
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Vakgroep O&O, Taakgroep Programma-evaluatie
Postbus 616
6200 MD Maastricht