Taakgroep Toetsing

De Taakgroep Toetsing (TT) is een multidisciplinaire groep waarin wetenschappelijk en ondersteunend personeel binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) participeren. De centrale doelstelling van de Taakgroep Toetsing is het geven van ondersteuning bij de opzet, kwaliteitszorg en innovatie van toetsprogramma’s in de opleidingen en opleidingsprogramma’s van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences: Gezondheidswetenschappen (GW), Biomedische Wetenschappen (BMW) en Geneeskunde (G, inclusief ITM en A-KO).

Activiteiten
De activiteiten van de taakgroep Toetsing hebben betrekking op de volgende deelgebieden:

 1. Kwaliteitscontrole van toetsen en toetsmateriaal vooraf en achteraf
  (bijvoorbeeld mede opzetten van toetsplannen voor blokken/clusters/co-schappen ten behoeve van de Examencommissie(s) (EC); review van toetsmateriaal; itemanalyses en advisering ten aanzien van definitieve toetssamenstelling; advisering met betrekking tot verbetering van toetsen en toetsprogramma’s)
 2. Ondersteuning bij en verbetering van administratieve organisatie en productie van toetsen
 3. (Beleids-)ondersteunend wetenschappelijk onderzoek
 4. Interne dienstverlening
  (bijvoorbeeld beleidsadvisering, (psychometrische) advisering EC, training van docenten en andere doelgroepen, databasing)
 5. Maatschappelijke dienstverlening
  (bijvoorbeeld participatie in externe (inter)nationale commissies, geven van lezingen, workshops)


Doelgroep
Onze doelgroepen zijn individuele docenten, docentteams (bijv. blokplanningsgroepen) studenten, de examencommissies en opleidingscommissies en het management.
Binnen de taakgroep zijn specifieke werkgroepen c.q. coördinatoren verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning van de toetsing in de opleidingen FHML. 

Samenstelling Taakgroep Toetsing E-mail adressen contactpersonen
Voorzitter Taakgroep  Marjan Govaerts
Vice-voorzitter  Cees van der Vleuten
Coördinator Toetsing Gezondheidswetenschappen  Annemieke den Boer
Coördinator Toetsing Biomedische Wetenschappen  Herman Popeijus
Coördinator Toetsing Bachelor Geneeskunde  Joost Dijkstra / Herman Popeijus
Coördinator Toetsing Master Geneeskunde  Marjan Govaerts / Henny Beckers / Roger Rennenberg
Voortgangstoets-BeoordelingsCommissie G (VBC)  Bert Schutte / Judith van den Brink
Computergestuurde Casusgerichte Toetsing G (CCT)  Joost Dijkstra / Herman Popeijus / Germiek van der Worp
Stationstoetsbeoordelings-Commissie G (SBC)  Marjo Hoogendorp-Franssen / Desirée Bronckers / Margriet Brorens
Professioneel Gedrag Geneeskunde  Walther van Mook / Marij Fey / Sophie Deckers
Portfolio Geneeskunde   Henny Peeters / Erik Driessen / Desirée Bronckers
Psychometrische advisering en ondersteuning  Arno Muijtjens

Contactpersoon ITM (Geneeskunde)

 Mascha Verheggen
Contactpersoon A-KO (Geneeskunde)  Sylvia Heeneman