Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT)

Doelgroep
Artsen die actief betrokken zijn bij het onderwijs aan AIOS en/of co-assistenten.

Doel van de training
Het doel van deze basistraining is het optimaliseren van uw vaardigheden in het begeleiden van co-assistenten en AIOS in de klinische setting, door het verwerven van inzicht in didactische principes en door intensief oefenen van begeleidingsvaardigheden (coaching, gerichte observaties, effectieve feedback). De inhoud en opzet sluiten zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse onderwijspraktijk van de in de patiëntenzorg werkzame docent en komen tegemoet aan de behoeften en de vragen van de deelnemers. Door theorie en praktische toepassing direct op elkaar aan te laten sluiten, zal de opgedane kennis direct toepasbaar zijn in de dagelijkse werksituatie.


Voor meer informatie: doc-prof-fhml@maastrichtuniversity.nl