Klinisch Opleiden: Beoordelen op de werkplek

Doelgroep
Artsen die actief betrokken zijn bij het onderwijs aan AIOS en/of co-assistenten.

Doel van de training
Het doel van de training is om docenten voor te bereiden op hun begeleidende taken op de werkplek. De training is gericht op het verwerven van inzichten in de uitgangspunten van beoordelen en toetsen in de klinische praktijk, en de onderzoeksbevindingen hieromtrent. Belangrijke elementen van de training zijn het oefenen van specifieke vaardigheden behorende bij Kort Klinisch Beoordelen (KKB), 360-graden feedback, het optimaal gebruik van het portfolio en het houden van voortgangsgesprekken.


Voor meer informatie: doc-prof-fhml@maastrichtuniversity.nl