Klinisch Opleiden voor Gevorderden: AIOS met een Probleem

Doelgroep
Artsen die betrokken zijn bij het onderwijs aan AIOS en/of co-assistenten en die reeds de cursussen Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden en Klinisch Opleiden: Beoordelen op de Werkplek (voorheen BCT en BTT) hebben gevolgd. 

Doel van de training
Het doel van deze training voor gevorderden is om de begeleidersrol als opleider in een klinische setting te verdiepen. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan het begeleiden van assistenten bij wie problemen ontstaan gedurende de opleiding. Door inzichten te verwerven over professioneel gedrag, het geven van feedback, coachen, beoordelen en het gebruik van het individuele opleidingsplan, wordt kennis over het opleiden van assistenten verder uitgediept. Vaardigheden in het omgaan met moeilijke opleidingssituaties worden geoefend met behulp van rollenspelen.


Voor meer informatie: doc-prof-fhml@maastrichtuniversity.nl